Home » Teaser 2 – A new destination, part 2

Teaser 2 – A new destination, part 2

‘Ik geef jullie tijd om te denken. Ik zal met een paar uur weer terug komen,’ zei de Wachter en hij verdween.
De stilte in de ruimte was oorverdovend. Niemand zei wat, zelfs ademhalingen waren nog ingehouden. Na enkele minuten kwam er weer wat beweging in de groep en kroop iedereen langzaam uit zijn schuilplaatsje.
Onzeker liep Malik terug naar de lijst en raakte het voorzichtig aan. Er gebeurde niets. De Wachter was inderdaad weg.
Ineens brak de volgende Chaos uit. Iedereen sprak door elkaar en wilde ideeën en theorieën vlogen door de ruimte.
Malik zakte op de bank neer. Hij wist dat hij het reisgezelschap niet tot bedaren kon brengen. Maar de woorden van de Wachter hadden hem getroffen. “Baat het niet dan schaad het niet,” dacht hij. Hij zou met de Wachter mee gaan en het was nu zijn persoonlijke missie om de anderen te overtuigen.

Een paar uur waren voorbij gegaan toen de lijst weer begon te trillen. Nog steeds onzeker ging iedereen meters bij het ding vandaan staan want de Wachter verscheen.
‘Hebben jullie een keuze gemaakt?’ vroeg de Wachter evenwichtig.
Niemand gaf antwoord.
‘Werkelijk? Hebben jullie nog meer bedenktijd nodig?’ vroeg de Wachter geïrriteerd. ‘De tijd die ik jullie kan geven raakt op! Als jullie niet met mij meegaan dan zullen mijn broeders en zusters komen. Zoals ik al zei ben ik al gevoed, maar zij nog niet.’ Hij stopte even met praten voordat hij verder ging. Hij wilde die woorden goed tot iedereen door laten dringen.
‘Wat willen jullie van mij horen of zien zodat jullie mij vertrouwen? Wat willen jullie dat ik doe?’ zuchtte de Wachter.
‘We zouden graag zien dat je aan onze kant staat. Geef ons een bewijs. Geef ons je naam en laat zien dat je met ons geallieerd bent,’ zei Norik.
‘Mijn naam is Deavas. Mijn element is Schaduw. Zoals jullie allicht hebben ontdekt kunnen de rassen van het licht niet bij de magie van Schaduw. Ik zal jullie demonstreren dat ik daadwerkelijk afstam van duister bloed.’
Deavas kwam vlug in beweging en spreidde zijn armen. Een aantal personen schrokken van de onverwachte beweging en deden onvrijwillig een stapje achteruit. Langzaam werd de ruimte donkerder en donkerder totdat het zo duister was dat je niets meer kon zien. Zelfs de duistere rassen, zo gewend aan het donker van het leven onder de grond, konden geen hand voor ogen zien.
Toen de Wachter sprak klonk zijn stem door de hele ruimte. ‘Ik ben een wezen van het element Schaduw. Mijn Meesteres is dat ook en haar krachten overtreffen de mijne op alle vlakken. Als jullie de oorlog willen winnen dan hebben jullie onze hulp nodig!’
Ineens was de duisternis die Deavas had opgeroepen weg en iedereen werd verblind door het felle daglicht. Een seconde later was de ruimte weer gehuld in duisternis, maar ditmaal was het niet zo donker dat je niets meer kon zien. Deavas bewoog door de ruimte en sprak. ‘Ga met mij mee. Ga met mij mee en jullie krijgen de hulp en informatie die jullie nodig hebben. Ga mee en je krijgt een macht aan je zijde die een schuld heeft bij jullie. Ga mee.’
Deavas stopte met bewegen door de ruimte en langzaam liet hij de duisternis zakken zodat niet iedereen wederom werd verblind. Deavas stond achter Silvanir en legde een hand op haar schouder. ‘Ga mee,’ sprak hij.
Wederom viel er een stilte maar deze werd spoedig verbroken door Malik. ‘Ik ga met je mee,’ zei hij en hij liep naar Deavas.