Home » Teaser » De geschiedenis

De geschiedenis

In den beginne waren er de rassen van het licht en van het duister, verwikkeld in een eeuwige strijd om heerschappij. De rassen van het licht, gesteund door hun Goden en vol moed, ridderlijkheid en gevuld met doorzettingskracht, wisten de rassen van het duister naar de onderwereld te drijven. De duistere rassen zochten bescherming en onderdak in grotten, kloven en catacomben over heel Noroi.
De rassen van het licht waren gedreven en trachtten de duistere rassen volledig uit te roeien maar hun kennis van de onderwereld was te klein. Ze konden de bovenwereld veilig houden, maar de onderwereld bleek ondoordringbaar. De duistere rassen op hun beurt wisten stand te houden in deze onderwereld; een plek die hun zeer bekend was. En zo gingen er jaren voorbij waarin niemand grond won maar waar vele levens werden geëist.

Uiteindelijk werd er een deal gesloten; de duistere rassen zouden zich overgeven en dieper de onderwereld intrekken om daar hun thuis te maken. De rassen van het licht, die toegang hadden tot landbouwgrond en andere levensmiddelen, zouden op hun beurt offers in de onderwereld werpen zodat de duistere rassen konden overleven.

En zo vervloog de tijd wederom. De rassen van het licht hielden zich aan hun deel van de afspraak en stortte voedsel, maagden en andere benodigde offers in de putten, grotten en kloven die naar de onderwereld leiden. De duistere rassen op hun beurt bleven in de onderwereld wonen en maakten daar hun thuis met de middelen die ze kregen en hetgeen dat zij daar vonden.
Zo werd de afspraak een traditie en een festiviteit.

Maar deze festiviteit werd na honderden jaren minder en minder nageleefd en zo gebeurde het dat overal ter wereld de offers niet meer werden gemaakt. De noodzaak en het gevaar van deze offers allang vergeten of noch enkel een bedverhaaltje om kinderen mee bang te maken.
De strijd die eens woedde tussen licht en duister werd van feit een verhaal, en van een verhaal een sprookje.
En de afspraak werd een legende, en de legende een mythe.