Home » Rassen » Vampiers en Draca’s

Vampiers en Draca’s

DU_By_DMVDBERG-54
Ras: Draca; Fotograaf: Dani’el van den Berg; Concept: Layers; Kostuum ontwerp: Layers; Model: Robin Huisman

Vampiers en Draca’s zijn in wezen hetzelfde ras. Het grote verschil is dat Vampiers vaak geraffineerd en welgemanierd zijn en Draca’s zijn meer beest-achtig en ferral.

Leefomgeving

Vampiers omgeven zichzelf graag met luxe, omringd door mooie spullen in een grote woning. Ze zijn vaak zeer gemanierd, politiek intelligent en erg stijfjes in hun gedrag.

De Draca’s wonen het liefst in een graf, een hol in de grond of een krot van een huis met zo weinig mogelijk om zich heen. Zolang het er maar donker is.

Taal en geschrift

Vampiers en Draca’s spreken dezelfde taal als mensen, dus Common. Wel is het zo dat Vampiers een snel lerend ras is en kan het zijn dat zij nog vele andere talen spreken. Dit is vaak afhankelijk van de samenleving waarin ze zich bevinden.

DU_By_DMVDBERG_LOGOD-9
Ras: Vampier; Fotograaf: Dani’el van den Berg; Concept: Layers; Kostuum ontwerp: Layers; Model: Diona de Jager

Goden

Vampiers aanhangen niet specifiek een bepaalde god of godin. Het maakt ze vaak niet zo veel uit omdat ze zelf al onsterfelijk zijn. Het kan uiteraard voorkomen dat een Vampier zichzelf als god ziet of door zijn of haar leefomgeving heeft gekozen voor een bepaalde god.

Uiterlijk

Vampiers en Draca’s hebben een bleke huid maar het meest opvallende zijn hun lange, scherpe hoektanden waarmee ze het bloed uit hun slachtoffers zuigen.

Vampiers kleden zichzelf graag zo mooi mogelijk en hebben vaak een garderobe waarmee ze soms meermaals per dag wisselen van kledij. Hun houding is stijf en ze zijn vaak knap.

Draca’s kleden zichzelf graag zo simpel mogelijk en het maakt ze niet uit of hun kleding is gescheurd of vies is. Ze hebben vaak maar 1 kledingset, die ze dragen totdat het letterlijk van hun af valt. Hun houding is vaak wat gebogen, sommige lopen zelfs op handen en voeten als een soort beesten. Sommige zijn desondanks dat nog steeds knap terwijl andere Draca’s onder de littekens en andere verminkingen zitten.

Verschillende culturen, statussen en beroepen zorgen voor een enorme variatie in kledij, uitrusting en beschildering van het lichaam, dit geldt voor beide rassen.

DU_By_DMVDBERG_LOGOD-59
Ras: Draca’s; Fotograaf: Dani’el van den Berg; Concept: Layers; Kostuum ontwerp: Layers; Modellen: Therry Tennant en Robin Huisman

Kennis en vaardigheden

Vampiers zijn zeer doordachte wezens. Zodra zij voor een probleem staan gaan zij eerst uitgebreid stil staan bij de oplossingen en gevolgen. Dit maakt hen af en toe langdradig en andere kunnen hier ongeduldig van worden. Toch zorgt dit ervoor dat zij  makkelijk kennis kunnen vergaren en weloverwogen keuzes kunnen maken.

Draca’s zijn wat minder doordachte wezens en laten zich sneller leiden door emoties en verlangens. Dit betekent echter niet dat zij dom zijn, maar af en toe wat onhandig in hun doen en laten.

Vampiers en Draca’s zijn zeer goede bloed magiërs. Dit maakt hen uitstekende leermeesters voor deze elementaire stroming.

Gedrag

Het verschil tussen Draca’s en Vampiers is ontstaan door hun gedrag. Het kan zijn dat een Vampier veranderd in een Draca door persoonlijke voorkeur en omgeving, en zo kan een Draca veranderen in een Vampier door diezelfde invloeden.

Vampiers en Draca’s doen alles voor hun eigen gewin. Ze willen graag de wereld domineren en de mensen onderwerpen om hun te gebruiken als wandelende bloedbanken.
Ondanks dat Draca’s een beetje beestachtig zijn, zijn ze absoluut niet dom en minder vals in hun spelletjes dan de Vampiers.

Zowel Vampiers als Draca’s hebben een strikte hiërarchie waarbij de oudste de leider van de groep is.

Hoewel Vampiers en Draca’s niet verbranden in het zonlicht zijn ze er geen grote voorstanders van. Vaak zijn hun ogen wat gevoelig en voelt hun huid wat branderig. Om deze reden bedekken Vampiers vaak hun gehele lichaam tegen het zonlicht. Draca’s zijn wat geharder en hun maakt het eigenlijk weinig uit.

Eventuele houten staken, kruizen, zilver, knoflook en andere dingen die OC vaak worden gebruikt om Vampiers te verslaan, hebben geen effect op Vampiers en Draca’s van Dark Union.

DU_By_DMVDBERG_LOGOD-8
Ras: Vampiers; Fotograaf: Dani’el van den Berg; Concept: Layers; Kostuum ontwerp: Layers; Modellen: Diona de Jager en Judith Slagt

Samenleving

Vampiers zijn vaak wat stijfjes in hun omgang hebben vaak een afkeer van ongemanierde wezens. Echter tolereren ze de Draca’s wel omdat ze per slot van rekening hetzelfde ras zijn. Maar dit kan ook verschillen per individu.

Draca’s maakt het daarintegen niet zo veel uit en gaan op hun eigen, soms vreemde, manier met elkaar en andere rassen om. Uiteraard heeft elk individu ook hier zijn eigen voorkeur.

Geschiedenis

Vampiers en Draca’s bestaan al zo lang als men zich kan herinneren. Wat er ooit is gebeurd waardoor deze wezens tot leven zijn gekomen is tot op de dag van vandaag onbekend.
Wel is het bekend dat Vampiers en Draca’s zich altijd graag in donkere plekken ophielden en vaak alleen ’s nachts naar buiten kwamen.

DU_By_DMVDBERG_LOGOD-58
Ras: Draca; Fotograaf: Dani’el van den Berg; Concept: Layers; Kostuum ontwerp: Layers; Model: Therry Tennant

Overige

Vampiers en Draca’s stammen af van de mensen. Zodra een mens het bloed van een Vampier of Draca in zijn of haar systeem heeft gebeurt er aanvankelijk niks, met uitzondering van een Vampier of Draca die de healer klasse heeft. Zodra de betreffende mens dood gaat zal deze herrijzen als half-Vampier of half-Draca. Zolang zij geen bloed drinken zullen zij in een soort tussenstaat blijven waar zij nog altijd dood kunnen gaan. Nadat zij menselijk bloed hebben gedronken veranderen zij in een volwaardige Vampier of Draca.
Als een Vampier of Draca is geboren zal deze zich niets meer herinneren van zijn of haar menselijke leven en de verandering tot Vampier of Draca. Deze herinneringen kunnen in uitzonderlijke gevallen, en in overleg met de VL, terugkomen.

Vampiers en Draca’s kunnen alleen het bloed van mensen drinken. Elk ander bloed verteerd hun lichaam niet en gooit het er weer uit. Wel kunnen ze elkaars bloed drinken maar er gebeurt dan niets en het honger gevoel blijft. Nadat een Vampier of Draca veel bloed heeft verloren zal hij/zij erge honger hebben, zich slap voelen en zich moeten voeden. Daarbij is elke Vampier en Draca, jong of oud, prima in staat om de controle te behouden tijdens het drinken.

12784202_855008211274892_1845970442_n
Ras: Vampier; Fotograaf: Dani’el van den Berg; Concept: Layers; Model: Judith Slagt

Limieten voor zowel Vampiers als Draca’s

  • Het is niet mogelijk om een Elf-Vampier, Ork-Vampier, Drow-Draca etc. te spelen. Een Vampier of Draca kan alleen afstammen van een mens en zal geen andere kenmerken hebben zoals puntoren of Ork-tanden.
  • Het is niet mogelijk dat jouw Vampier of Draca twee hoektanden per kant heeft of überhaupt meer dan dat.
  • Het is niet mogelijk om sneller te rennen dan normaal of extra verscherpte zintuigen te hebben; what you see is what you get.
  • Jouw bloed heeft geen genezende krachten zolang je niet de klasse healer, bloed magie of Livitia magie hebt en voor die call is een SL nodig.
  • Je bent niet automatisch immuun tegen ziektes.