Home » Rassen » Groenhuiden

Groenhuiden

Eigenlijk is Groenhuiden een verzamelnaam voor Orks, Goblins en Ogres. Ze hebben deze naam te danken aan hun groene huid. Het komt echter ook voor dat hun huid een andere kleur heeft. Per subras is het afhankelijk welke kleuren.

Groenhuiden zijn veelal stevig gebouwd, behalve de Goblins, en hebben vaak een groene huid. Hun gelaatstrekken zijn robuust en grotesk. Wat bij een aantal subrassen opvalt zijn de immense slagtanden die zij hebben.

Op de Orks na zijn alle groenhuiden kaal en hebben zij vervormde puntoren.
Groenhuiden zijn echte vechtersbazen. Hoe sterker je bent, hoe machtiger; en hoe machtiger je bent, hoe meer eten en spullen je hebt. Het recht van de sterkste is voor deze groepering volledig van toepassing.

De volgende subrassen Groenhuiden zijn kiesbaar voor spelers:

Orks
ork groenhuiden ras

Goblins
Goblin groenhuiden ras

De volgende subrassen Groenhuiden zijn NIET kiesbaar voor spelers maar zijn wel te vinden op de wereld van Dark Union.

Ogres
Klik hier om meer over de Ogres te lezen.