Home » Dark Union – Omzet van Bardag 2 naar Live 3

Dark Union – Omzet van Bardag 2 naar Live 3

Zoals je wellicht niet is ontgaan, hebben wij afgelopen donderdag besloten om Bardag 2 van Dark Union om te zetten naar een volwaardig Live; Live 3.
Via deze mail willen we jullie op de hoogte stellen van onze beweegredenen hiervoor, en wat er gaat gebeuren met de entreeprijs.

Waarom heeft het team besloten er een live van te maken?

Als team hebben wij meer dan 1 reden gehad om van de Bardag een Live te maken.
Allereerst is er afgelopen maandag een poll geweest in de Dark Union Facebook groep waar deelnemers konden stemmen en hun mening konden achterlaten.
Naast deze poll heeft het team ook individueel contact gehad met deelnemers en hun mening hierover gehoord.
De uitslag hiervan was een van de hoofdredenen waarom wij ervoor hebben gekozen van de Bardag een Live te maken.

In navolging van Live 2 hebben wij veel waardevolle evaluaties ontvangen van alle kanten, waarna wij hebben besloten een aantal dingen te gaan veranderen. Deze veranderingen hebben ook direct te maken gehad met onze beslissing en worden hieronder toegelicht.

Zowel het team, als de deelnemers, willen graag een plot met een beter plotritme/tijdsverdeling van het plot. Ook de diepgang van het plot was een punt van aandacht en als team hebben wij hier direct actie op gezet.
Een ander punt dat naar voren kwam uit de evaluatie was dat deelnemers graag meer ruimte wilde voor politiek gekonkel. Ook dit haakt per direct in op het plotritme en was een punt waar wij direct actie op hebben gezet.

Met het schrijven van het plot van de Bardag hebben wij het plot in een nieuwe vorm geschreven en kwamen we er achter dat we danig veel plot hadden dat we hiermee een Live konden vullen terwijl het plotritme, en de diepgang, niet verloren raakte.
Met deze nieuwe vorm van schrijven was het echter niet mogelijk om plot te schrappen om meer ruimte te creeëren voor de Bardag, maar door het omzetten van de Bardag naar een Live hebben wij wél meer ruimte weten te creeëren voor bovenstaande punten.

Ook brengt het nieuwe schrijven van het team verandering met zich mee waarbij we graag willen zien hoe de deelnemers het ontvangen. Wij zijn van mening dat we deze verandering, en de effecten daarvan, beter kunnen waarnemen op een Live dan een Bardag.

Als team zijn we er ons zeker van bewust dat een aantal van jullie niet (of deels) op het Live aanwezig kunnen zijn, wat wij erg jammer vinden. We hebben getracht de datum te verplaatsen, maar dit was helaas niet mogelijk.
Tevens zijn wij er ook van bewust dat wij deze beslissing erg laat hebben genomen en daarvoor bieden we onze excuses aan.

Wat gebeurd er met de ticketprijs?

Omdat onze keuze vrij laat is gemaakt willen wij de deelnemers zoveel mogelijk tegemoet komen maar zijn wij ook genoodzaakt om een manier te vinden om te extra kosten van het Live te dekken.
Allereerst hanteren wij niet de prijzen van een normaal Live. Er zullen geen tijdsvakken zijn waarin de prijzen stijgen zoals gebruikelijk is; de prijs blijft hetzelfde tot de start van het Live. En de entreeprijs voor zowel spelers als NPC’s blijft gelijk.
Als laatste krijgen alle deelnemers die op Live 3 aanwezig zijn, €10,- korting voor Live 4. Er is hierbij bewust gekozen om de korting te geven op Live 4.
Met deze constructie willen wij de deelnemers tegemoet komen voor de late bekendmaking en de prijsverhoging.

De nieuwe entreeprijs voor Live 3 bedraagt €60,-.
Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met de organisatie via info@darkunion.nl
We hopen jullie te verwelkomen op Live 3, getiteld “Outpost 10”.

Met vriendelijke groet,
Het team van Dark Union